Feelgood
Tiltak kapittel 5B - Feelgood Kongsberg

Covid-19 tiltak

Feelgood Kongsberg

Feelgood Kongsberg er stengt for ordinær drift, timebooking av individiuell treningstid.

Feelgood Kongsberg er stengt for ordinær drift, men åpner opp for individuell trening med timebooking fra i morgen, mandag 12.April kl. 09.00.


Det er mange rom for tolkninger av smitteverntiltak i kapittel 5B. Bakgrunn for tolkningen til treningssentrene i Kongsberg er at myndighetene ønsker å åpne opp samfunnet gradvis, men med begrensinger som gjør at det ikke samles for mange samtidig på ett sted, og at det er kontroll på hvem som er i lokalene til enhver tid. Vi har nå innført de strengeste tiltakene treningssentrene kan gjennomføre uten å stenge dørene helt.


Følgende tiltak vil gjelde fra 12/4:

Tilgang til Individuell trening:

Medlemmer kan trene individuelt på vårt senter. Det forutsetter at de forhånds booker tid. Det vil være begrensinger på 60 min man kan trene. Det legges opp til booking av inntil 5 personer pr halvtime, maks ti personer pr. time. Vi kan da gjennomføre trening på en trygg og god måte.

Øvrige smittevernstiltak skal følges.


Trening med Personlig Trener:

Det åpnes opp for at medlemmer kan trene sammen med Personlig Trener én -til én, eller én -til to (duotimer). Timen bookes på forhånd.

Øvrige smittevernstiltak skal følges.


Vårt senter vil være betjent i åpningstiden. Dette for å sikre at medlemmene overholder smitteverns regler, tildelt treningstid, og at antallsbegrensningen overholdes.


Timebooking gjøres ved å følge denne linken: feelgoodsenteret.makeplans.no

Vilkår for timebooking finnes i linken, og det er viktig at dere kommer, og går til oppsatt tid.


Vi gjør vårt ytterste for at flest mulig skal få trene på en trygg, og god måte under de forutsetninger vi nå har.


Spørsmål eller andre henvendelser til bookingen- send mail: booking@feelgoodsenteret.no


Andre tiltak for sikker trening på Feelgood.

❤ - Munnbind der det ikke er mulig å ha 2 meter avstand. (Ikke krav til munnbind under trening)

❤ - Garderober og dusjfasiliteter er stengt, toaletter holdes åpne.

❤ - Plikt til å registrere sin ankomst (smittesporing)

❤ - Oppmøte tidligst 5 minutter før tildelt treningstid, og man må forlate senteret senest 5 min etter at tildelt treningstid er over.

❤ - Vask hender med såpe og vann, eller hånddesinfeksjon, før og etter trening. Vask/desinfiser hender jevnlig under treningsøkten dersom du bruker ulike apparater.

❤ - Vask kontaktflater etter deg.

❤ - Møt opp frisk og rask. Ikke i form eller har luftveissymtomer ber vi deg om holde deg hjemme til du er symtomfri.

❤ - Hold anbefalt 2 meter avstand til andre. Gjelder på hele senteret.

❤ - Begrens bruk av mobil for å unngå smitte.

❤ - Følg smittevernreglene våre. Det skal være trygt å trene på Feelgood!